Brandstrømmen i Rena
Kun en gang tidligere har jeg sett lavere vannstand enn det er nå. Det var for mange år siden når de drev med reparasjonsarbeider på Storsjødemninga. Nå går det ca 20 kubikk i sekundet. Jeg oppgir vannstanden i høyde over havet, og i dag tidlig var den på 245,97 moh. Målestasjonen for Rena ligger ved Grønvoldstrømmen litt syd for Storsjødemninga. Terrengforholdene har mye å si for vannstanden i de forskjellige elvepartiene. På strømtarier som her blir det skikkelig lavt vann, mens på Holmbostrekninga som blir påvirka av Løpsjøen er det bare noe lav vannstand.

The Brandstrømmen rapids in the river Rena
The Rendalen power plant is being repaired at the moment, so the water level in the Rena is very low at the moment. Here, at km 13,5 at map 26 in the GLOMMAGUIDE, the low water level is clearly visible. These stones are under water when the water level is normal.