Harr
Harr er en av de mest populære sportsfiskene som svømmer i Glomma og Rena. Den er lett å kjenne igjen på den store ryggfinna. Denne her er ikke av de aller største, kun noen cm lengre enn et A4-ark. Små harr har ofte en del sorte prikker, mens mellomstørrelsen er blank. De største harrene kalles gråharr her i Hedmark, fordi den er mørk grå. Norgesrekorden for fluefisket harr på 1,9 kg er tatt i Rena av Dag Svendsberget. Harren er lett å få på flue, men den tar også mark og spinner. Høsten er en av de beste årstidene for å få harr på flue. Hvis du ser godt på bildet ser du en mørk strek i underkant av ryggfinna. Det er et merke. Merket skal sendes Fylkesmannen i Hedmark.

Grayling
The grayling, the "Lady of the Stream", is one of the most popular fish species that swims in the rivers Glomma and Rena. Both river have good stocks of this tasty fish. The largest grayling caught on a fly in Norway (1,9 kg), was caught some years ago in the river Rena. Autumn is one of the best seasons of the year to catch this tasty salmonid. This grayling was tagged.