Fiskegruppe fra Romedal Ungdomskole
I noe av arbeidstida i dag hadde jeg med ei gruppe fra Romedal Ungdomskoletil til et par steder i Glomma. Det var regn og surt og kaldt, så et skikkelig bål varmer. Fiskeforholdene var vel egentlig omtrent de verste mulige med sterk vind, slagregn og sterkt stigende vannstand.

School-children from a local school
I guided some school-children to the river Glomma today. The fishing conditions was not too good because of rising water-level, strong wind and rain.