Søndre Osa
Den lille elva Søndre Osa renner ut i Løpsjøen i Rena. Nord- og sønnavinden får godt tak i Rena, mens Søndre Osa ligger mer i ly. Når det blåser sterk vind drar jeg ofte til dette koselige vassdraget. Ved en liten foss har elva gravd ut mange jettegryter.

The river Søndre Osa
When there is a strong wind blowing on the river Rena, I go fly fishing in the little river Søndre Osa. It is often sheltered from strong winds.