Glomma ved km 043,2
Høsten har kommet til Østerdalen med fine farger og godt harrfiske. Jeg hadde en fin tur til dette gode stedet ved km 043,2 i dag. Her er det en fin høl med et stryk ovafor og i nedkant. I selve hølen er det dypt i den nedre delen (med potensielle standplasser for stor fisk) og grunt og vadbart på det øverste partiet.

The Glomma near km 043,2
The autumn has come to the river Glomma. This popular area, near km 043,2 on one of the maps in the GLOMMAGUIDE, has a good pool.