Småfisk i Glomma
Fisket i dag ga ikke de helt store fangstene. Det var lite vak. Her holder jeg sesongens minste harr. Totalt tok jeg ca 5-6 harr der den største var borti 500 g. Alle tok CDC-rackelhane i en ganske ligen størrelse.

Jeg har samme erfaring som Klaus Wang når det gjelder fluefisket harr i Glomma: Det er umulig å unngå småharren! De strekningene jeg fisker på ligger i Elverum, Åmot og de søndre delene av Stor-Elvdal, og her er i alle fall rekrutteringa av småharr utmerket. Det er et sted i Glomma i Elverum som jeg pleier å oppsøke med fluestang i mars/april. All fisk jeg får her er stor, mens både nedafor og ovafor er fisken liten. Den beste turen til dette stedet var en varm og god 1. april for mange år siden der jeg tok 12 harr mellom 800 og 1,2 kg på tørrflue. Alle fiskene ble veiet på en fiskevekt som antagelig viser litt for lav vekt i forhold til "lovlige""vekter. Dette vil jeg si er en eksepsjonelt bra harrfangst i Glomma i Elverum, og selv om jeg ikke har tenkt å "legge inn årene" med det første kommer jeg aldri til å oppleve noe tilsvarende igjen.

Small graylings
I did not get any big grayling today. The biggest of the 5-6 graylings I got weighted about 500g. This little grayling was the smallest grayling I have got this season.