Sluker fra Bosnia
Disse slukene er laget av den bosniske flyktningen Filipovic Mujo fra Rena. Når han bodde i Bosnia spesialiserte han seg på å fiske etter donaulaks. De kan bli VANVITTIG store, og rekorden hans er på hele 32 kg! Den ble tatt på en sluk som en av de du ser på dette bildet (den som ser ut som et knippe med mørk spagetti). Denne "spagettisluken" heter Cof og består av et blyhode med 20 cm lange strimler av gummi. Den er en imitasjon av niøyer som parer seg. Filipovic har fisket med en miniutgave av Cof i Rena med godt resultat. De andre slukene på bildet er fiskeimitasjoner.

Bosnian lures
These lures was made by the bosnian refugee Filipovic Mujo (now living in Rena orwn). When he lived in Bosnia, he was specially interested in fishing after giant Danube salmon. His personal record weighted 32 kg!! The salmon was taken on a lure called Cof as seen on the picture. Filipovic has tried a mini Cof in the Rena with good result.