Harr
Når man fisker med tørrflue på høsten er 99 % av fisken man får harr. Det var en del harr som tok flua mi. All harren jeg tok i dag ble satt ut igjen. Gode høstfluer i Glomma er CDC no-hackle i noenlunde riktig størrelse med døgnfluene du ser på vannflata, eller CDC-rackelhane hvis harren har vårfluer på menyen. Ser du ikke insekter på overflata kan du jo prøve en maurimitasjon i størrelse 14 eller ei velpresentert nymfe.

Grayling
Dryfly fishing at this time of the year in the river Glomma is a selective fishing for grayling. Several graylings took my dryfly today. Good dryflies for grayling is CDC-No-hackle if you see may flies or CDC-Racklehane if the grayling take caddis flies. If you see no rising fish yo might try an ant imitation in sixe 14 or a nymph.