Høstflom
Sportsfisker og IT-konsulent Vidar Granberg ser bekymret ut over en flomdiger og brun Glomma i dag klokka 1432. Vannstanden var 179,566 moh. Dette er 1,416 m høyere enn det jeg angir som normal sommervannstand i Glomma i Elverum. Vi fluefiskere er vel ikke helt fornøyde med så høy vannstand nå som det normalt kan være et meget godt fluefiske etter harr. Men det er kanskje ikke bare negativt? På høsten går ørreten opp i Glommas sidevassdrag for å gyte, og jeg vil tro at mye vann i disse mindre vassdragene kan være gunstig. Det er vanlig at det kommer en høstflom, ja enkelte år kan den være større enn vårflommen. Hvis du vil holde deg orientert om forholdene i Glomma og Rena bør du følge med på dette utmerkede nettstedet.

Autumn flood
During the last few days a lot of rain has fallen in the southern part of Norway. So there is a lot of water in all the rivers in south eastern Norway. Here, in Glomma in Elverum near the Norwegian Forestry Museum, the waterlevel is 1,416 meter higher than normal. Mr Vidar Granberg looks disappointed at the high and muddy water, knowing that there might be no more autumn grayling flyfishing this season.