Vinteren har kommet til Elverum
Slik så det ut midt på dagen i Elverum i dag. Snø! Selv om vi ved to anledninger tidligere har ahtt litt snø, er dette det første skikkelige snøfallet. Jeg er MEGET glad for at all det regnet vi har hatt i den siste måneden ikke har kommet som snø! Det er mye bedre at nedbøren renner vekk nå og ikke i løpet av ei uke i mai. En millimeter regn tilsvarer 1 cm snø, så nå kunne det altså teoretisk sett ha ligget omtrent 2 m med snø på flatmark i Elverum. Nord for Elverum er nedbørsfeltet til Glomma hele 15.355,7 kvadratkilometer. Hadde det ligget mye snø i dette området som smeltet konsentrert i mai i kombinasjon med regn ville katastrofeflommen vi hadde i 1995 blitt blåbær i sammenligning!

The winter has come to Elverum
Today it was snowing. This is the first really heavy snow we have had this season. It has been a LOT of rain during the last month. If it had fallen as snow instead of rain, we might have had 2 meters of snow now.