Avslutning på fiskeåret
I Elverum har vi en lokal fiskeklubb som heter Sør Østerdal Sportsfiskere (SØS). I kveld hadde vi et hyggelig avslutningsmøte hos klubbmedlem John Stavdal. På den faglige siden var det spleising av fluesnører og montering av fortom. På menyen stod kaldrøkt sik med div drikke. Og som det alltid er når sportsfiskere kommer sammen ble det mye interessant fiskeprat til de seine kveldstimer.

SØS er altså vår lokale fiskeklubb i Elverum, og den er åpen for alle. Vi har mer eller mindre regelmessige møter, og klubbmedlemmene har tilgang på klubbens utstyr: Flyteringer, bøker og fiskevideoer. Det mest interessante er den frie bruken av klubbens to robåter. En båt ligger ved Skogbruksmuseet i Elverum, og den andre i Rena-elva. Klubben trenger flere medlemmer, så ta kontakt hvis du er interessert i å bli med. Ingen er for ung – ingen for gammal!!

Club meeting
This evening we had a meeting our local fishing club, the Sør Østerdal Sportsfiskere in Elverum. On the menu was cold smoked white fish. There was also some demonstrations and a lot of interesting fishing related conversation. Our club has float tubes, books and videos to be lent. And also two boats that can be freely used by club members.