Isen begynner å legge seg på Glomma.
Isen begynner å legge seg fra km 035,4 i Åmot. Syd for dette punktet blir vannet i Glomma oppvarmet av vannet fra Rena, så her legger isen seg kun hvis det blir en skikkelig kuldevinter. Men også syd for km 035,4 har isen begynt å legge seg i enkelte stillestående bakevjer. Det er mulig å ha et godt isfiske på disse stedene når den første stålisen har lagt seg i bakevjene. Men det er få (ingen?) som prøver seg på isfiske så tidlig. De venter til insektlivet kommer i gang i mars/april.

The ice begins to cover the river Glomma.
The ice begins to cover the river Glomma north of km 035,4 on map 4 in the GLOMMAGUIDE. Ice-fishing can be very rewarding on the Glomma, but most anglers begin their ice-fishing in March/April.