Glomma ved km 017,0.
Stangfiske kan være godt på denne tida av året. Hvis du skal prøve deg skal du ikke opsøke de mest strømharde partiene som her ved Indsetfossen på km 017,0. Men like nord for Indsetfossen er det både dypt og stille. Dette kan være en god vinterstrekning for stangfiske. Noe av det som karakteriserer en god strekning for stangfiske på denne tiden av året er forholdsvis dypt og stille vann. Gjerne med en foss eller stryk i nærheten. Kartene i GLOMMAGUIDEN forteller deg hvor du finner slike elvestrekninger.

The river Glomma near km 017,0.
Worm and lure-fishing can be good at this time of the year, but there are VERY few anglers that try their luck. The best places are deep and slow. The maps in the GLOMMAGUIDE tells you where to find such places.