Insekter og bøker
Jeg har etter hvert kjøpt en del norske og utenlandske bøker som omhandler fiskens næringsdyr. Og det er de viktigste næringsdyrene som dagnfluer, vårfluer og steinfluer jeg har konsentrert meg om. Flere av bøkene inneholder bestemmelsesnøkler for insektene. For å kunne bestemme insektene til art må man bruke mikroskop/stereolupe for å kunne studere ørsmå detaljer på bein, vinger, osv. Jeg bruker det samme mikroskopet jeg bruker når jeg studerer mikromineralene mine (å samle/studere mikromineraler er en av mine hobbyer).

Insects and books
I have bought several Norwegian and English books about aquatic insects as may-flies, caddis-flies and stone-flies. With the help of these books I can (with some difficulty) determine what kind of insect that live in the rivers Glomma and Rena. To be able to study insects, I use a microscope. One of my hobbies is collecting and study micro-minerals, so I already have a microscope that are ideal when I look at tiny hair on the legs and veins in the wings of aquatic bugs.