Insekter på sprit
Når jeg er på fisketur samler jeg ofte inn det jeg ser av vårfluer, døgnfluer og steinfluer. Jeg oppbevarer godsakene på sprit, slik at jeg ved seinere anledning kan studere dem nøyere. Målet med å studere insekter er etter hvert å vite hvilke insekter som finnes i Glomma og Rena, samt når de opptrer. Du må gjerne kontakte meg hvis du har noe å bidra med. Jeg kan påta meg å bearbeide "insektsinformasjonen" som har med Glomma/Rena å gjøre.

Aquatic insets in alcohol
This is how I preserve aquatic insects: In alcohol in small glass vials. At some later occasions I will study them under my microscope.