Dun døgnflue
Denne døgnflua var det godt av i Rena i dag. Døgnfluer har to voksne stadier, dun og spinner. Dun kjennetegnes av duse farger og uklare vinger. De fleste av de døgnfluene du ser site på vannflata med vingene opp som et seil, er døgnfler i dun stadiet. Disse flyr inn til vegetasjonen langs elvebredden og etter 1 til døgn 2 (denne døgnflua brukte 2,5 døgn) kryper spinner-døgnflua ut av dun-skallet. Spinner-stadiet kan du se på neste bilde.

May-fly dun
There was a lot of may-fly duns on the river Rena today. Mayflies have two adult stages: Dun and spinner. After 2,5 days this may-fly dun emerged as a spinner. The next picture shows a spinner.