Flena
Flena er et lite vassdrag som rennet ut i Osensjøen, øst for Rena. Du når vassdraget på 20 minutter i bil fra Renaelva. Gunstig berggrunn gir meget god vannkvalitet og effektive fiskekulturtiltak har fått opp sik/harr/ørretstammene. Elva er 5-8 meter bred, og den kan være et godt alternativ til Rena. Det kan være hyggeligere å fiske i mindre vassdrag enn Glomma/Rena iblandt. Selv om vassdraget er lite kan du få stor fisk her – ørret/sik på over kilo’n, og det er tatt harr på 1,5 kg. Vassdraget er ikke regulert, og Flena er ikke utsatt for de samma variasjonene i vannstanden som Rena. De beste fisketidene er i juni og om høsten. Fiskekort kjøpes på samvirkelaget i Osen.

The river Flena
If you like to fish smaller rivers than the Rena/Glomma, you can give the Flena a chance. From the river Rena it is only 20 minutes away. The water-quality is good, and the river has a good stock of grayling and trout. Trout weighting more than 1 kg and graylings up to 1,5 kilo have been caught. The best time of the year to fish here are in June and September. Fishing license can be bought in a food store in the Osen "town".