Innholdet i en sikmage
Vegard Paulsen tok en sik i dag på hele 1860 g på Holmbostrekninga i Rena. Det var godt med døgnfluer og noe vårfluer, men lite vak. Vegard tok siken på ei gullhodenymfe ved blindfiske klokka 2027. Den var sprek som en ørret og rasa ut med 25 m backing. Mageinnholdet viser at den har tatt føden på bunnen.

The stomach-content of a white-fish
Mr Vegard Paulsen got a white-fish weighting 1860 gram on a goldhead nymph. The was a lot of insects on the water surface, but few fish were rising. The content of the stomach indicate that it was eating on the bottom.