Ephemera danica
Det klekket MEGET godt med døgnfluer litt ut på kvelden i Rena. De vanligste artene var små, men det var også noen større arter. Jeg så også en del av den største døgnfluearten i Europa: Ephemera danica. Bildet viser ei danica hun øverst og en han nederst. De fleste danicaer man ser på vannflata er hunner, så hvis du skal binde imitasjoner er dette den størrelsen du bør binde. Den lille døgnflua midt på bildet var den arten som var mest tallrik på elva. Disse danicaene kommer fra de stilleflytende partiene ved Holmbo. Litt seinere dro jeg opp til Deset, men der så jeg ingen danicaer, kun noen eksemplarer av en annen døgnflueart av nesten samme størrlese som danica.

Ephemera danica
Today there was some VERY heavy hatches of small mayflies, size 18, in the Rena. But I saw also some other, larger species, like this female Ephemera danica (top) and male danica. The little mayfly in the middle is the one that was most numerous.