Klekkende døgnflue
Denne døgnflua kom flytende i Rena i dag. Det jeg reagerte på var at den så ut som en vanlig døgnflue med bakkroppen i ei bue opp i lyfta, men uten vinger. Når jeg tok den opp og studerte den nærmere så jeg at døgnflua holdt på å klekke i vannflata med nymfeskallet og de delvis frie vingene under vannflata. Jeg har tegna vannflata som en strek for å markere hva som var over og under vann. Bildet kan kanskje inspirere deg til måter å binde klekkende døgnfluer på.

Emerging mayfly
This mayfly came floating in the Rena with the abdomen i an arc like ordinary mayflies. But I saw no wings, so I studied more closely. Then I discovered that it was an emerging mayfly with the nymphal chuck and partially free wings 90 degrees down in the water from the body. The black line indicate the water surface. This picture might give you some ideas how to tie your emergers.