Glomma ved km 006,6 på kart 01 i GLOMMAGUIDEN
Her er en av de mange gode fiskeplassene i Glomma i Elverum. Kartene i GLOMMAGUIDEN forteller deg hvor potensielt gode fiskeplasser befinner seg, slik at du slipper å bruke masse tid på uinteressante elvestrekninger. Til høsten kommer CD-ROM utgaven av guiden. Den inneholder meget detaljerte flyfoto som dekker Glomma nord for Elverum, samt Renaelva. Da blir det enda lettere å finne fram til gromplassene!

The river Glomma near km 006,6 on map 01 in the GLOMMAGUIDE
This is one of the many popular areas for fishing in the river Glomma. The 27 detailed maps in the GLOMMAGUIDE will tell you where to find the most "trouty" areas in the Glomma and Rena. In the autumn I will publish the CD-ROM edition of this guide-yourself-guide, containing very detailed photos taken from a plane. This will make it even easier to find the hotspots in the 300 km of rivers covered by the guide.