Glomma i Åmot
Bjørn Arild Pettersen ser etter vak ved Borregårdsvelta. Det var noe vak ved 20 – 2100-tida, men lite insekter å se (vårfluer). Borregårdsvelta er en meget populær fiskeplass, og det blir tatt mye fisk her i løpet av sesongen. Åmotgrensa går noen hundre meter syd for Borregårdsvelta og følger midten av Glomma nordover. Fisker du på den andre sida må du ha fiskekort for Elverum.

The river Glomma in Åmot county
Mr Bjørn Arild Pettersen are looking at rising graylings on a place called Borregårdsvelta at km 021,5 on map 03 in the GLOMMAGUIDE. This area is very popular among local and other anglers.