Godt fiskebett
Dagen i dag blei uforholdsmessig mild og god, så jeg stakk ut i Glomma på kartblad 01 i GLOMMAGUIDEN. Lite insekter, men fisken tok godt tørrfluene fram til ca 2130. Normalt er ca 1 av 30 fisk ørret når man fisker i GLomma. Men i dag var 1 av 3 ørret i ganske hyggelig størrelse. Jeg er sikker på at de som har vært ute i dag har hatt et godt fiske.

Bildet viser noe fiskepressa aldri skriver om: Automatiske fluesneller. Ei snelle er egentlig bare en "dings" for oppbevaring av snøret. Men auto- matiske fluesneller er i tillegg til  å være "dings" også en effektiv redskap til kjøring av fisk. Jeg vil aldri være min franske, håndlagede, Cordel Automatique fluesnelle  foruten!!

Good fishing today
I took a short fishing trip to the Glomma river today. There was not many rising fish or insects on the water surface, but I got several graylings and trout on my dry-flies. Usually about 1 in 30 fish caught on dry-fly in the river Glomma is a trout, but today 1 in 3 was a good size trout.

I might be the only Norwegian fishing with an automatic fly-reel in Norway. I will never be without my French, handmade Cordel Automatique reel!