Innholdet i en harrmage i dag
Klokka 1658 fikk jeg en harr i kartområdet 01 i GLOMMA- GUIDEN. Det var nesten ikke vak når jeg fiska, og det bærer mave- innholdet preg av. På bildet kan du se en veps, ei landbille og noen små, sorte landinsekter, noen krumme vårfluehus av sand, noen små sniler og ei døgnfluenymfe i klekkerstadiet. Jeg tok harren på ei CDC-no-hackle tørrflue.

Stomach-content of a small grayling
I got some small graylings in map area 01 of the GLOMMAGUIDE today. The picture shows what it had eaten. The grayling were caught in the afternoon on a CDC-no-hackle dry fly.