Insektlivet i januar
Her er resultatet fra sparkeprøver på grundt vann i Renaelva nå i januar. Som du ser finnes det døgnfluenymfer, vårfluelarver og framfor alt steinfluelarver og skivesniler. Det jeg ikke fikk i hoven i dag var den store larva til den største steinfluearten i Norge: Dinocras cephalotes samt yndlingsmaten til ørreten: Steinsmetten. I Elverum og Åmot kan du fiske i Glomma hele året, mens i Rena-elva er fiske kun tillatt i Løpsjøen. Noen av steinfluene vil klekke i slutten av mars og begynnelsen av april. (Den største steinfluelarva er ca 16 mm lang).

Insects in January
In the freezing temperatures there is no insects above the water, but this is what I found in shallow water in the river Rena today: Nymps and larvaes of may-flies, stone-flies and caddis-flies. There was also a good number of snails. Some of the stone-flies will hatch in the last part of March and April, and the fly-fishing in the beginning of April can be fantastic (if the stone-flies are hatching).