Oter i Glomma
Hvor mange av dere er det som har ferske oterspor noen få fluekast fra kontorvinduet? Disse sporene stammer fra Klokkerfossen ved Skogbruksmuseet. De er ca 24 timer gamle. OTer har blitt jevnlig sett her i "grom"-kommunen Elverum gjennom hele året de siste årene. Siden isen dekker Glomma de fleste steder er det ikke så mange stedene den kan være: Ved Strandfossen kraftverk, ved Gamlebrua, ved Skogbruksmuseet, ved Hanstadfossen eller ved Skjefstadfossen. Det er også observert oter ved to lokaliterer i Åmot.

Otter in Elverum
Do you have fresh tracks after an otter a few fly-casts away from your office-window? I have! These tracks are only about 24 hours old. Most of the otters in Norway are found along the western and northern coast of Norway. Inland-otters are quire rare, and I am very glad that we still have some of these fish-predators from the top of the food-chain, even if they eat some of "my" fish.