Juryen i arbeid
Som en del av arrangementet De Nordiske Jakt og Fiskedager (2. helg i august) arrangerer Skogbruksmuseet en fluebindekonkurranse, Mustad Scandinavian Open. Her er jurymedlemmene i arbeid med å juryere fluene. Jurymedlemmene er Torill Kolbu, Jan Løndal og Edvard Bergene. Bortsett fra ei klasse er alle fluene forskjellige, og juryen har ofte lange diskeusjoner om hvilke fluer som skal vinne eller komme blant de 10 beste.

The jury at work
As a part of a big arrangement at the Norwegian Forestry Museum in Elverum where I am working, there is a flytying competition, the Mustad Scandinavian Open. The picture shows the members of the jury at work. From left: Torill Kolbu, Jan Londal and Edvard Bergene. Except from one category, all the flies entered are different patterns, so the jury have a difficult work to decide which flies will be the winners. Tiers from most of the European countries, Russia included, and USA and Argentina.