Fulldressede laksefluer
Bildet viser noen av de beste laksefluene som kom inn til årets Mustad Scandinavian Open Fluebindekonkurranse. Konkurransen består av 9 kategorier fluer: Fulldressede laksefluer med "tvunget" mønster, fulldressede laksefluer med fritt mønster, hårvingede laksefluer, nymfer, streamere, våtfluer, tørrfluer, åpen klasse og superrealistiske imitasjoner. På bildet ser du Childers fulldressede laksefluer som var mønsteret i årerts klasse 1, fulldressede laksefluer med bestemt mønster. Alle fluene som kommer inn til konkurransen blir museets eiendom, og museet har etter hvert fått en stor og verdiful fluesamling. Fluene blir oppbevart "for evigheten" i et kjølig, klimastyrt arkivrom. Konkurranseregler finnes på : www.skogbruk.museum.no/flytying/

Fully dressed salmon flies
The picture shows some of the best salmon flies that entered the Mustad Scandinavian Open Flytying Competition 2001. The competition consists of 9 categories: Fully dressed salmon flies, fully dressed salmon flies with free pattern, hairwinged salmon flies, nymphs, wet flies, streamers, dryflies, open class and superrealistic patterns. All the flies entered becomes the property of the museum, and the Norwegian Forestry Museum have now a valuable fly-collection consisting of several thousand flies. All the flies are stored for eternity in a cool, climatic store-room. Competition regulations can be found at: www.skogbruk.museum.no/flytying/