Fornøyd isfisker
Martin Svenkerud viser stolt fram fiskene han fikk på isen i dag. I enkelte viker i Elverum ligger det fremdeles igjen sikker is med mye harr og sik deer det kan svømme godt med harr og sik. Hvis man bruker grindalsflue eller frøsne fjærmark, kan det av og til gjøres fantastiske fangster av grov fisk.Vanligvis får man kun harr og sik ved isfiske på Glomma, men Martin har også fått en pen ørret.

Ice fishing on the river Glomma
Martin Svenkerud has got some nice graylings and a trout while fishing on the ice just north of the Elverum city.