Steinflue
Denne Taeniopteryx nebulosa (?) steinflue-nymfa krøp opp på isen like ved Skogbruksmuseet. I løpet av kort tid klekkes den til det voksne, bevingede insektet som kun har en ting i hodet: Å føre slekten videre. Det er denne steinfluearten som gir de beste vakperiodene i Glomma og Rena på denne tida av året.

Den utmerkede boka: A. Lillehammer: Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark (Fauna Entomologica Scandinavica volume 21 1988) (kan kjøpes fra: Apollo Books, Kirkeby Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Danmark), kan man lese at nymfene lever både i små og store vassdrag og at de også kan leve i sjøer i de nordlige delene av Skandinavia. Den er vegetarianer og spiser blader fra løvtrær og andre råtnende plantedeler som ligger på bunnen. Klekketida er fra mars til juli.

Stonefly
I found this Taeniopteryx nebulosa stonefly nymph on the ice near my office near the river Glomma. The nymph will emerge as an adult within a short time. This insect can give surprisingly good dry-fly fishing at this time of the year. The excellent book: A. Lillehammer: Stoneflies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark (Fauna Entomologica Scandinavica volume 21 1988) (Can be bought from: Apollo Books, Kirkeby Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Denmark), gives the following information about this insect: The nymphs eat leaf fragments and detritus and occur in small streams as well as large rivers. In northern Fennoscandia they are also found in lakes. Emergence of adults are seen in March-July, depending on altitude and latitude.