Farlig "landis"
I Elverum ligger det mange steder MEGET farlig is langs land. Her ved km 013 på kart 01 i GLOMMAGUIDEN var iskanten ca 3 m høy. Isen består av vekslende lag av is og sarr, noe som gjør at store stykker lett raser ut. Vær forsiktig, mange steder er det både farlig og vanskelig å komme til elva! Jeg så også etter steinfluer på snøen/isen, men oppdaget kun 2 stk. Ingen vak. 2 fossekaller, noen svaner og ender.

Dangerous ice
Along the shore of the river Glomma, dangerous ice can be found. In many places it is both dangerous and difficult to reach the river. This picture was taken at km 013 at map 01 in the GLOMMAGUIDE.