En stille og fin dag ved Glomma
Her ved km 018,1 på kart 2 i GLOMMAGUIDEN kan det være godt fluefiske på disse tider. Det er fjærmygg og steinfluer som klekker, og de aller fleste fiskene som vaker er harr. Generelt kan det sies at det er lettest å finne vak på elvestrekninger med liten strømhastighet. Jo varmere og finere været er, jo bedre vil fisket være. Ved å studere den informasjonen jeg har gitt på kartene i GLOMMAGUIDEN kan du finne fram til potensielt gode fiskepasser. Nå på våren før vårflommen får vannstanden til å øke, er vannstanden alltid lav. Og lav vannstand gir lav strømhastighet. Vanntemperaturen var 4,21 grader.

A nice day at the river Glomma
Here at km 018,1 on map 2 in the GLOMMAGUIDE, you can sometimes have good dry fly and nymph fishing at this time og the year. Rising graylings can be found in stretches where the strength of the current is low. By studying the information given on the maps found in the GLOMMAGUIDE, you can find the most promising areas without any previous knowledge of the river.