Isen ligger på Glomma nord for Rena
Isen dekker hele Glomma nord for det punktet Rena-elva renner ut i Glomma, og dette kan være en god fiskeplass. Det var noen få isfiskere her i dag. Jeg så også isfiskere på isen ved km 003,4, km 015,3 og km 07,5 på kart 25 i GLOMMAGUIDEN.

The ice covers the river Glomma north of Rena
The ice covers the whole river north of the point where the slightly warmer water from the river Rena enters the Glomma. This place can be a good fishing place. I saw also some ice-fishers at km 003,4, 015,3 and km 07,5 on map 25 in the GLOMMAGUIDE.