Resultat fra sparkeprøver
Jeg undersøkte insektlivet i Rena ved km 10,1 på kart 25 i GLOMMAGUIDEN. Resultatet av diverse sparkeprøver ga noen døgnfluenymfer i forskjellige utviklingsstadier og av forskjellige arter, forskjellige sniler, noen vårfluelarver, to marker (hvor mange meitemarkimitasjoner har du i flueboksen ?). Det jeg savnet var steinfluelarver. Ikke en eneste bortsett fra en flerårig, stor Dinocras cephalotes steinfluelarve. Av de 23 steinflueartene som er funnet i Hedmark, er det noen som klekker i mars/april: Taeniopteryx nebulosa (mars – juli, kroppslengde: 9 – 15 mm), Brachyptera risi (mars – juli, kroppslengde: 6,3 – 13 mm), Nemurella pictetii (april – september, kroppslengde 5,4 – 11,4 mm), Protonemurea meyeri (mars – juli, kroppslengde: 6,8 – 9,9 mm), og Capnia bifrons (mars – juni, kroppslengde: 5,3 – 11 mm). Vanntemperaturen var 5,22 grader. Det er mulig at alle disse artene forekommer i Glomma. Er det noen som kan gi informasjon om dette?

This is what I found of aquatic invertebrae today
The picture sows the result by using the simple kick method in the river Rena at km 10,1 on map 25 in the GLOMMAGUIDE. I found some mayfly nymphs, snails, free living caddis larvaes, aquatic worms and a big Dinocras cephalotes stone fly larvae.