Gjeddefangst i Akersvika
Gjeddefiske tidlig på våren kan være meget bra. For ei uke siden fikk to fluefiskere over 50 gjedder her i Akersvika. Gjeddene gyter om våren. Det er hanngjeddene som kommer tidligst, og hungjeddene kommer litt seinere. Av de 6 gjeddene Per Erik Fosheim fikk i dag var i alle fall ei gjedde full av rogn. Akersvika kan være en meget "hot" fiskeplass på våren med tonnevis av fisk av forskjellige arter. Store mengder karpefisk gyter litt seinere på våren, og der det er mye fisk er det også rovfisk som gjedde. Gjedde er en MEGET god matfisk, og gjeddekaker er noe av det beste jeg veit når det gjelder fisk.

Streamer-caught pikes
These pikes was caught by mr Per Erik Fosheim in the lake Mjøsa, 30 km east of Elverum. A week ago two flyfishers caught over 50 pikes here.