Godt fiske i vårflommen
Fiske etter harr og ørret med sluk, mark eller flue (streamer) kan være MEGET godt med en gang vannstanden stabiliserer seg eller synker. Da klarner elva. Nå er vannet i Glomma helt klart og vanntemperaturen er 6 grader. Vannstandsrapportene her på glommaguiden.com forteller deg når vannstanden stabiliserer seg eller synker. Ved høy vannstand øker strømhastigheten, og mange av de beste fiskeplassene finner du på strekninger markert med strømhastighet 1 til 1,5 på kartene i GLOMMAGUIDEN. Det bør også være dypt helt innved land. Fisken står ofte kloss opptil elvebredden, så du bør presentere sluken, flua eller marken på slike steder. Når vannstanden synker ytterligere kan du også finne fisken lengre ut i elva. Ved å studere flyfotoene på CD-ROM utgaven av GLOMMAGUIDEN, kan du ofte se hvordan elvebunnen ser ut der du fisker, og med litt tankevirksomhet kan du finne ut hvor du bør fiske.

Good fishing during the spring flood
Some of the best fishing for trout and grayling of the season can be found at this time of the year. The water level is still very high (1 – 1,5 meter above normal water level) from melting snow. In the Norwegian part of this web site I give daily information about the water level to the nearest centimeter or millimeter. The fishing is best when the water level is falling. Present your lure, streamer or worm close to the shore.