Døgnfluer og steinfluer
Utallige baetis døgnfluenymfer og noen få steinfluelarver ble resultatet av sparkeprøver på flomstore elv i dag. Det at det var så godt med døgnfluenymfer var ikke overraskende: Baetis døgnfluer er blant de første som klekker i noen mengde, i alle fall her i Elverum. Hvis vær og vannstand er riktig (riktig baetisvær er vind og regn, altså skikkelig drittvær) kan døgnfluene klekke i utrolige mengder litt ut i juni. Klekkingen varer noen få dager, og hvis du følger med på dette nettstedet vil du få informasjon når/hvis dette skjer.

Stedet jeg sanket insektene var på vestsiden av Glomma ved km 004,8. Sterk strøm med gressbunn. Vannstanden var 179,114 moh og vanntemperaturen var 7,23 grader.

Jeg så forresten min første døgnflue i dag 100 m fra der Terningåa renner ut i Glomma i Elverum. Den var middels stor, mørk og med 3 haletråder. I Terningåa og Jømna-oset er det mye gjedde og stor abbor akkurat nå. Av overflateinsekter på Glomma har jeg kun sett fjærmygg og maur.

I en del skogsvann i Hedmark, for eksempel i Stange almenning, har døgnflueklekkingene begynt. Mørke, mellomstore døgnfluer med to haletråder. Til dels meget godt med vak.

Maylies and stoneflies
I caught several of these slender baetis mayfly nymphs and a few stonefly larvaes in the river Glomma today. There is still a lot of water in the river, the waterlevel is about 1 meter above normal summer-level. The water temperature was 7,23 centigrades.

Baetis mayflies are among the first mayflies to hatch in large quantities. If the weather is windy and rainy there can be some fantastic hatches sometimes in the first part of June, and all the trouts and graylings in the river are rising.