Marflo
Marflo, eller gammarus som enkelte kaller den, er et lite krepsdyr som lever i sjøer og elvestrekninger som renner in/ut av sjøer. I Glomma finnes marflo i de helt nordlige delene etter reguleringene ved Glåmos. I Rena finnes dette lille krepsdyret et stykke nedstrøms Storsjø- og Løpsjødemningene.

En dag for noen år siden lå jeg å fiska i de nordlige delene av Løpsjøen. Plutselig skjedde en "sjokktapping" av sjøen der vannstanden sank med ca 1 m. I små dammer langs strendene var det utallige marfloer som prøvde å finne veien ut i sjøen igjen.

Det at marflo i alle fall av og til svømmer i par kan kanskje få deg til å tenke alternative måter å binde marflo-imitasjoner på?

Marfloparet på bildet ble fanget der en liten bekk renner ut av Damtjernet i Elverum.

Gammarus
Gammarus is a 10 – 15 millimeter long crustacean that lives in many Norwegian lakes. In the river Glomma gammarus can be found downstream the Aursunden lake in Røros county. In the river Rena gammarus can be found in the lakes Storsjøen and Løpsjøen and in the river downstream these lakes.

This picture might inspire you to tie alternative mating gammarus patterns.

I found these two gammaruses in a small stream downstream a small lake in Elverum county.