Moroa har begynt
Marius Bårdseng Stai fra Elverum fikk dene pene ørreten på ca 400 g ved å bruke kastedupp og flue fra brygga på Skogbruksmuseet ved 1430-tida i dag. Det var en god vakperiode fra ca 1330 til 1600 i dag. Men bortsett fra zillioner med små svarte insekter som fløy like over vannflata var det omtrent ikke insekter å se.

Hvis du studerer denne ørreten nærmere vil du se at den ikke har fettfinne. Det betyr at det er en settefisk da all settfisk får fettfinna klippet vekk. 

Marius fikk ørreten etter at jeg hadde flytta flua slik at den ble sittende en meter ovenfor duppen. Da tok fisken nesten med en gang. Dette og mange andre gode råd for å bli en effektiv Glommafisker finner du i introteksten i bokutgava av GLOMMAGUIDEN. På CD-ROM utgava av guiden finner du foruten kartene også detaljerte flytoto som dekker Glomma fra Elverum til Aursunden, samt Rena-elva.

Dagen i dag var den første dagen da det var rimelig godt med vak i Glomma utafor Skogbruksmuseet. Og da måtte jo jeg også prøve lykken. Siden det ikke var insekter på vannflata var fisken forbausende vanskelig å få til å ta, men etter at jeg satte på en Klinkhammer med kropp av hareøre var det lett å komme i kontakt med flere OK harr. Årets første tørrfluefanget harr for min del ble sluppet fri klokka 1812 i dag.

Rising trout and grayling
Today was the first day this season where it was possible to see a good number of rising trout and graylings in ther river Glomma in Elverum. Marius Bårdseng Stai from Elverum was a happy angler after he had caught this nice trout.