Magainnhold til en harr
Dette er noe av det en glommaharr på ca 600 g hadde spist og som tok ei størrelse 14 CDC-rackelhane i dag klokka 1530. Som du ser er det mest 13 mm lange maur, noen døgnfluenymfer, ei steinfluelarve, et par vårfluepupper og to spyfluer. Dette kan jo gi deg en indikasjon på hvilke fluer du bør fiske med i Glomma akkurat nå. Bortsett fra utallige små, sorte insekter som det ikke var spor av i magainnholdet, så jeg enkelte middels store vårfluer som fløy nær vannflata.

Stomach content from a grayling
This is what I found in the stomach of a grayling weighting 600 gram. It was caught on a CDC caddis imitation in the river Glomma today. There was several 13 mm ants, mayfly nymphs, caddis pupaes, stonefly larvae and two house flies.