Gedde tatt på popper
Denne lille gjedda tok poppersen til Geir Kjensmo. Fiskestedet er Kynna øst for Elverum. Dette vassdraget består av mange sjøer med elvestubber mellom. Bestanden av gjedde, abbor, mort og laue er god. I helger om sommeren kan kanopadlere skape problemer for sportsfiskere. Gjeddefiske er et godt alternativ når Glomma og Rena er ufiskbare. I mange gode gjeddesjøer i Hedmark er det fritt fiske.

Pike on a popper
This little pike took a deer hair popper. It was caught by Geir Kjensmo in the little river Kynna east of Elverum. This little waterway has a good stock of fish species like pike, perch and other species. Pike fishing can be a good alternative when the fishing in the rivers Glomma and Rena is bad. In the county Hedmark you can find many lakes and smaller rivers with good stock of pike where the fishing is free.