Gjeddefiske med popper
Poppers er en ganske stor, flytende flue som stripes inn i vannflata. Det er en utrolig artig måte å fiske stor rovfisk som gjedde på. Her frister Geir Kjensmo gjeddene i Kynna, et lite, idyllisk vassdrag øst for Elverum, med rådyrhårspopperser. Gjedda tar ofte poppers med et stort plask, og de kjemper godt. Poppersfiske er faktisk (nesten) like artig som tørfluefiske etter ørret og harr.

Pikefishing with poppers
A popper is a big, floating fly that are used to catch pike (and trout). Mr Geir Kjensmo tries to get a pike in the little stream Kynna, east of Elverum. The fishing is free, and the fishing can be good.