Ephemera danica fra Glomma i Elverum
Den største klekkinga av Ephemera danica jeg noen gang har sett i Glomma opplevde jeg i dag. Når det er sagt var det ikke dessverre ikke like gode klekkinger som man av og til kan oppleve i Trysilelva eller Engeråa, men det var litt, og jeg så mange, tomme nymfeskall som fløt i overflata. I tillegg til danicaene var det noen få, små døgnfluer og ganske gode klekkinger av noen gråhvite fjærmygg å se på vannflata i dag. Jeg hadde lånt en båt av noen venner av meg, men det ble aldri til at jeg fikk fiska noe særlig, for det kom noen voldsomme regn/tordenbyger. Det var så voldsomt at det var en stor naturopplevelse. 14,2grader i vannet.

Ephemera danica og Ephemera vulgata er de største døgnfluene vi har. Danica lever i elver og vulgata i sjøer. Hvis du er interessert i hva som finnes av vanninsekter i Hedmark kan du kjøpe følgende rapport fra Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen:

Rapport nr 3/99: Ferskvannsfaunaen i Hedmark: Forekomst av døgnfluer, steinfluer, vanlig marflo, asellus og rødlista vårfluer. Av Stein Inge Wien.

Denne rapporten oppgir følgende forekomster av danicaer: Vanggrøfta i Os. Men jeg mener helt bestemt at de Ephemeraene jeg fant i Glomma i dag var danicaer etter å ha studert bakkroppen: Nærmest kroppen var bakkroppen uten mørke tegninger på oversiden. Vulgata har mørke tegninger på alle segmentene på bakkroppen.

Vulgata er registrert fra følgende lokaliteter: Trysilelva, Rotnesjøen, Åkersvika, Savalen, Sagtjernet, Rena-Elva, Skjefstafossen, Bjørsjøen, Kynna, Nordre Bølsjøen, Moldbergsjøen, Øvsttjønna, Kalsjøen, Hvebergsjøen.

Vulgata klekker gjerne i tidsrummet 15 – 23 juni, men etter hvordan våren er.

Kjenner du til ytterligere vann og vassdrag der danica/vulgata finnes? Ta kontakt. Etter hvert som jeg får info legger jeg det her:

Elverum: Ephemera forekommer i sjøen Rensjøen øst i Elverum.

Fra Stange Jeger og Fisk har jeg fått følgende interessante informasjon. Ephemera døgnfluer finnes i følgende sjøer i Stange almenning: Bergsjøen, Hersjøen, Ottsjøen og Rasensjøen. Når det gjelder Rasensjøen gjelder fiskekortet for Stange almenning kun for den delen av sjøen som ligger innenfor almenning-grensa.

Ephemera danica from the river Glomma
This large mayfly, Ephemera danica, was hatching in the river Glomma in Elverum today. You will never find as heavy hatches of danicas in the Glomma as in the rivers Engeråa and Trysilelva. But the hatch I saw today was the best I have ever seen in the Glomma.