Vårfluer
Denne kjempestore vårflua (antagelig en Phrygane-art) fanget jeg i Rena den 03.07.2001. Vårfluer er den mest interessante og utfordrende insektgruppa vi fluefiskere kan imitere, både ved hvordan vi binder fluene på og hvordan flua skal presenteres.

Vårfluene er ganske lette å kjenne igjen ved at de har vingene liggende som et hustak over kroppen. På hodet har de to lange følehorn. Bakkroppen er uten hale. Fargen på vingene er gjerne grå eller brunlig. Kroppsfargen på det voksne insektet er grålig, brunlig eller grønnlig. Størrelsen på voksne insekteter kan variere fra 4-5 mm til ca 35 mm. Du finner vårfluer i både stille og sterkt strømmende vann fra juni til november. De starter livet som egg som klekkes til larve. Larvene kan være frittlevende (Hydropsychidae med gjeller under kroppen eller Rhyacophiladae med gjellene på siden av kroppen), bygge hus av småstein eller plantedeler, eller spinne nett. Like før de skal klekkes til fullt utviklet insekt med vinger forpupper det seg. I puppestadiet omdannes larva på en måte til det ferdige, voksne insektet inni larvehuden. Klekkingen skjer under vann, i vannflata eller på land.

Vårfluer er tilgjengelige for fisken som larve/puppe nede på bunnen, når de skal klekkes i eller nær overflata, når vårfluehunnen skal legge egg eller når de døde insektene driver livløst på vannflata. Det er de forskejllige stadiene nevnt her som du må imitere med kombinasjonen riktig flue og riktig presentasjon.

Klekkinga kan skje på følgende måter:
Vårfluepuppa stiger opp mot vannflata og klekkes på vei opp til overflata. Det ferdig utviklede insektet er klar til å fly av gårde med en gang.
Vårfluepuppa stiger opp mot overflaten og klekkes i vannflata.
Vårfluepuppa stiger opp mot vannflata og svømmer mot land. Kryper opp på en stein eller noe botanikk og klekkes til fullt utviklet insekt.
Vårfluepuppa krabber langs bunnen og kryper opp på land for å klekkes.

Egglegginga kan skje på følgende måter:
Eggene legges på bladene på et tre langs bredden. Eggene detter ned i vannet.
Eggene legges i vannet ved at vårfluehunnen stuper mot vannflata og slipper noen egg ned i vannet.
Vårfluehunnen kryper under vann langs en stein eller trerot og avsetter eggene 10 – 25 cm under vannflata. Når egglegginga er unnagjort flyter hunnen opp til overflata omgitt av et skinnende luftlag.

Vårfluer er en av de viktigste næringsdyra til fisk med fettfinne. For å bli en effektiv fluefisker bør du ha flere forskjellige vårfluer i forskejllige stadier og størrelser i flueboksen. Hvis du vil vite mer om vårfluene bør du kjøpe boka: Nattsländor i öringvatten av Kenneth Bostrøm eller en av de engelsk/amerikanske bøkene.

Du vil også finne stoff om vårfluer på internett ved bl.a. å bruke søkeordene vårfluer, caddis flies, sedges eller Trichoptera.

Caddisflies

Caddis flies are among the most important food source for trout, grayling or white-fish. You should have imitations (drys/larvaes/pupas) ranging from 5 to 20 millimetres in your flybox. The colour is most often gray to brown. Caddisflies are found on Norwegian waters from June to November.