Idyll fra Bergsjøen
Det er mange gode fiskevann i Hedmark. Her er et av dem, Bergsjøen i Stange. Av interessante fiskearter finnes ørret, sik og røye. Stange Jeger og Fisk driver et aktivt kultiveringsarbeide for å holde både vannkvaliteten og fiskekvaliteten ved like.

Av andre interessante ting som finnes i denne sjøen er Ephemera vulgata. Når denne store døgnflua klekker i juni blir det action! Vulgataene klekker gjerne rundt 15. – 20. juni. Sjøen har også andre gode insektklekkinger av mindre døgnfluer, vårfluer, fjærmygg, osv. De beste klekkingene er så vidt jeg veit også i juni. I det hele tatt er fluefisket best i juni. Dette er noe som gjelder generelt for sjøer i Hedmark. Seinere på året når vannet blir varmere er fiske med slukstang og spinner den beste fiskemetoden.

Det finnes også andre sjøer med vulgataklekkinger i Stange almenning: Hersjøen, Rasensjøen og Ottsjøen.

Du finner Stange almenning øst for Mjøsa syd for Hamar omtrent på høyde med Tangen. Fiskekort løses ved veibommer.

Hvis du veit om flere sjøer med vulgataklekking, hører jeg gjerne fra deg. Jeg vil gjerne nevne sjøene her på nettstedet mitt.

Sunset over the lake Bergsjøen
This interesting lake can be found in the Stange almenning in the forest east of the large lake Mjøsa. It has a population of trout, white-fish and arctic char. The most interesting insect emergence is the large mayfly Ephemera vulgata in the middle of June.