Harr på tørrflue
Rena er kjent som en god fiske-elv hvis du ønsker å fange stor ørret og harr. I år har det blitt tatt ganske mange harr på opp til 1,4 kg. Den 800 – 900 g store harren Staffan Lindstrøm holder her er en av tre like store harrer som han tok på strekninga ved km 29,5 i løpet av en drøy times tid. Det var ganske godt med døgnfluer og OK med vak. En harr vaket like ved land litt syd for hengebrua, og to midt ute i elva like nord for hengebrua. Staffan er en mester på praktiske fluekast, og det var imponerende å se hvordan han greide å nå de to harrene som vaka midt i elva. De ble tatt på CDC-døgnflue imitasjon.

I likhet med mange andre fluefiskere som fisker i Rena slipper Staffan ut all ørret og harr han får. Når du skal slippe ut harr og ørret er det viktig å få dem så hurtig som mulig inn til land og så hurtig som mulig ut i vannet igjen. Du må ikke holde fisken lenge over vannflata, og du må være MEGET forsiktig med IKKE å klemme på fiskekroppen. Har du klemt mye på fisken vil den dø i løpet av fjorten dager. Dette er noe jeg har sett flere ganger når jeg har hatt med folk for å hjelpe med å fange fiske til akvariet på Skogbruksmuseet. Hvis flua sitter for godt inni kjeften på harren bør du bare kappe sena og la fisken gå. Staffan er en av de få fluefiskere jeg har sett som klipper av sena for å få fisken uskadd ut igjen.

Grayling on a dry fly
The river Rena is probably the best river for catching large grayling (and trout) in the southern part of Norway. This season has been a very good one and flyfishers have caught many graylings weighting up to 1,4 kilogram. Here Staffan Lindstrøm is about to release a nice grayling weighting about 800 – 900 gram. It was one of three graylings he caught in about one hour at km 29,5 on the map 27 in the GLOMMAGUIDE. There was a good hatch of mayflies on the water and many fish were rising.