Rena – også kjent blant utenlandske sportsfiskere
Rena er godt kjent blant utenlandske sportsfiskere. I dag var i alle fall sportsfiskere fra følgende nasjoner her: Sverige, Norge, Bosnia, Østerrike, og bildet viser Tommy Andersen fra Danmark.

Engelske G. E. M. Skues, nymfefiskets far, hadde Rena som sin hemmelige elv når det gjaldt å få stor harr. Han besøkte området flere ganger rundt århundreskiftet. Han nevner i en av bøkene sine at han fisket i den nordlige delen av Stor-sjøen der Åkrestrømmen munner ut i Storsjøen. Jeg er million prosent sikker på at de egentlige gromplassene hans i virkligheten lå i Søndre Rena nedstrøms Storsjøen. For det var altså her de VIRKELIG gode fiskestrekningene var, kjent i fra gammal tid, og Skues ville aldri latt en slik anledning gå fra seg.

The river Rena, an international renowned fishing river
Today flyfishers from several nations fished the river Rena. I know that the following countries was represented here today: Sweden, Norway, Bosnia, Austria, and the picture shows the Danish fly fisher Tommy Andersen.

The father of nymph fishing, G. E. M. Skues, had the river Rena as his secret river for catching big grayling in the beginning of 1900. He visited the river several times, and in one of his books, he mention that he fishes in the northern part of the lake Storsjøen, where Åkrestrømmen enters the lake. But it was downstream from the lake Storsjøen that was famous for grayling-fishing, and I am quite sure that Skues have fished here.