Hengebrua i Rena
Området ved Hengebrua, Kanalen eller Grønnvollstrømmen som den egentlig heter (kjært barn har mange navn) er en av de mest populære strekningene i Rena. Denne strekninga ble kanalisert for mange år siden, og alle store steiner ble fjernet fra elvebunnen. I fjor ble det plasser enkelte steingrupper i elva for å skape standplasser for fisken. Det står store mengder fisk på strekninga, både harr og ørret. I selve strømmen står det sjelden sik, men på strekninger med svakere strøm kan man oppleve et godt tørrfluefiske eller nymfefiske etter stor sik. Jeg har aldri helt forstått hvorfor det er så store mengder med stor fiske her. Antagelig har det noe å gjøre med at strekninga ligger direkte nedstrøms en lang og dyp sjø, og at det kommer mye næring som det rike insektlivet vet å benytte seg av. Mye insekter=mye fiskemat=mye fisk. Den eldste beskrivelsen jeg har sett som nevner det gode fisket i området stammer fra 1850-årene. Det ble nevnt at området like nedstrøms Storsjøen var et av de beste i hele Syd-Norge. Dette var lenge før Storsjødemninga ble bygget, og de skikkelig gode strekningene ligger nå under sjøen. Et godt råd tilslutt: Hvis du kommer til Rena og ønsker å fiske aleine bør du ikke dra til Grønnvollstrømmen!

The suspension bridge at the river Rena
The area near the suspension bridge or Grønnvollstrømmen as it is called (km 29,5 on map 27 in the GLOMMAGUIDE), is one of the best areas for catching grayling and trout in the river Rena.