Automatiske fluesneller
Har du noen gang hørt om automatiske fluesneller? Ikke det, og det er kanskje ikke så rart. Av en eller annen merkelig grunn (tradisjon og mangel på informasjon) er det nesten ingen som bruker automatiske fluesneller her i Norge. Jeg er en av de få norske fluefiskere som bruker denne fantastiske redskapen. Alle fluesneller, bortsett fra automatiske og halvautomatiske, har kun en funksjon under aktivt fluefiske: Som en en dyr dings for oppbevaring av fluesnøret. Foruten å oppbevare fluesnøret under fisket, kan du bruke automatiske og halvautomatiske fluesneller aktivt ved kjøring av fisk. Det er det samme hva fisken gjør og i hvilken retning den svømmer: Når jeg bruker min franske, håndlagede Cordel Automatique automatiske eller Vivarelli halvautomatiske fluesnelle, kan jeg kjøre fisken rett fra snella og ha stramt snøre og direkte snellekontakt med storfisken HELE tida! Det kan ikke du! Tenk å ikke behøve å fomle med fluesnøret når du kjører storfisken! Det er større sjanse for at storfisken havner i håven når du brukerhel/halvautomatiske fluesneller! Jeg snakker ut i fra den erfaringa jeg har med disse snelletypene i løpet av det fluefisket jeg har bedrevet i Glomma og Rena de siste 23 årene.

Forskjellen på automatiske og halvautomatiske fluesneller er at ved automatiske fluesneller strammes en stålfjær når snøret går ut, og ved å løse ut spennet i denne fjæra trekkes snøret inn. Ved halvautomatiske fluesneller presses en hendel inn gjentatte ganger, og via noe mekanikk inne i snella dras snøret inn.

Du får ikke kjøpt automatiske/halvautomatiske i Norge. Halvautomatiske fluesneller er tilsalgs hos flere, store postordreforretninger i Europa. Automatiske fluesneller kan antagelig kjøpes fra postordreforretninger i USA. En annen mulighet hvis du vil kjøpe en automatisk fluesnelle er å gjøre det via fantastiske www.ebay.com . Ebay er en online ausjonsforretning som selger det meste. Hvis du søker på AUTOMATIC REELS, vil du få opp flere alternativer, og de er billige. Sjekk selv!

Automatic fly reels
The picture shows my Cordel Automatique and Vivarelli fly reels. Here in Norway VERY few flyfishers use such equipment. But they are fantastic reels that can be actively used in a way that no other reels can, when you are drilling a big fish. Automatic reels can be bought on www.ebay.com . Search words: AUTOMATIC REELS.