Forsidebilde.JPG (13266 bytes)

Glommaguiden, bok

Boka er i et hendig format beregnet på å ta med i fiskeveska. Den består av to separate deler: Teksten på norsk og engelsk med illustrajoner er samlet i en bok,  kartene i en annen.

Kartene er av ”trekkspilltype” i lengde ca. A3 i målestokk 1:18.000. Et kart beskriver ca. 10 kilometer elv. Hvis du veit hvordan en god fiskeplass ser ut med tanke på dybde- og strømforhold, fosshoder, strømkanter, osv, vil du lett finne fram til slike fiskeplasser uten å kjenne elva på forhånd.Bestill Glommaguiden.

I tekstdelen i boka finner du informasjon om

 • Fiskeåret og hvilke muligheter du har til et givende sportsfiske hele året.
 • Fiskeartene i Glomma og Rena.
 • Hva kjennetegner en god fiskeplass?
 • Hva gjør du når fisken ikke vil bite?
 • Grindalsflueforekomster.
 • Fiskekortregler.
 • Friluftsloven.
 • Overnattingssteder.
 • Severdigheter.

Kartene gir informasjon om:

 • Strømhastighet.
 • Dybdeforhold. Markert med forskjellig blåfarge i elva: Veldig dypt, dypt, vadbart og veldig grundt.
 • Potensielt gode fiskeplasser som fosshoder, bakevjer og strømkanter.
 • Høyde over havet.
 • Hvor det er mulig å sette ut båt.
 • Overnattingssteder.
 • Posthus, matbutikker og bensinstasjoner.
 • Salgssteder for fiskekort.
 • Alle veier som går ned til elva.
 • Dyrka mark som er en fysisk hindring for å kommened til elva i sommerhalvåret.